ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 3" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ


margarita_3.png
Πρόσοψη λογισμικού

Το λογισμικό «Μαργαρίτα 3» απευθύνεται στο τρίτο επίπεδο των μαθητών που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Πραγματεύεται οχτώ διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα τα οποία είναι τα εξής:

 • Ποιος είναι;

 • Εστιατόριο ή φαστ φούντ;

 • Πού πήγε ο Φρίξος;

 • Στο τσίρκο.

 • Τα γενέθλια.

 • Μια φανταστική ιστορία.

 • Αθλητισμός.

 • Στο σχολείο.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες υπάρχουν σωστά δομημένες και επιστημονικά έγκυρες δραστηριότητες με τις οποίες καλείται να ασχοληθεί το παιδί. Αυτές είναι οι εξής:

 • Κείμενο

 • Λεξιλόγιο

 • Ασκήσεις

 • Παιχνίδι

 • Δραστηριότητες

 • Γράφω

Αρχικά δίνεται στα παιδιά το κείμενο, το οποίο μπορούν είτε να το διαβάσουν μόνοι τους είτε να το ακούσουν ηχογραφημένο. Το κείμενο αφορά τη διδακτική ενότητα που έχει επιλεγεί. Στη συνέχεια τα παιδιά μπορούν να δουν (εικόνες) και να ακούσουν ηχογραφημένο το λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας, το οποίο θα βοηθήσει στη διεκπεραίωση των ασκήσεων. Ακολουθούν οι ασκήσεις, το παιχνίδι και οι δραστηριότητες. Τέλος, πολύ σημαντικό στοιχείο του λογισμικού είναι η δυνατότητα που παρέχει στα παιδιά να συνθέσουν το δικό τους κείμενο στην ενότητα «Γράφω». Υπάρχουν σαφείς οδηγίες και βήματα που ωθούν το παιδί στη σωστή κατεύθυνση ως προς το είδος του κειμένου, τα άτομα στα οποία απευθύνεται αλλά και το στόχο που έχει το κείμενο. Όλο το λογισμικό είναι εμπλουτισμένο με εικόνες και είναι προσαρμοσμένο στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών που απευθύνεται. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης του λάθους από το μαθητή, στοιχείο ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μάθηση.

Για να κατεβάσετε το λογιμικό κάντε κλικ εδώ.

Υπεύθυνος:

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολοτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) - www.uoc.gr/diaspora

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Δαμανάκης

Περιγραφή: Λέρμα Κατερίνα


Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι


Screen-by-Screen περιγραφή λογισμικού "Μαργαρίτα 3":Εικόνα 1
Εικόνα 1

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα κεφάλαια που πραγματεύεται το λογισμικό «Μαργαρίτα 3», καθώς και τις υποενότητες σε καθένα από αυτά.


Εικόνα 2
Εικόνα 2

Παίρνοντας, για παράδειγμα, την ενότητα «Μια φανταστική ιστορία». Παραπάνω είναι η εικόνα που αφορά το κείμενο που έχουν να επεξεργαστούν οι μαθητές στη συγκεκριμένη ενότητα. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να το ακούσουν ηχογραφημένο πατώντας στη μέλισσα.Εικόνα 3
Εικόνα 3

Συνεχίζοντας, παρατηρούμε στη παραπάνω εικόνα το λεξιλόγιο της ενότητας «Μια φανταστική ιστορία» που τυχαία επιλέξαμε προηγουμένως.Εικόνα 4
Εικόνα 4

Τα παιδιά έχοντας μάθει το λεξιλόγιο, μπορούν να εξασκηθούν στο γνωστικό αντικείμενο που επέλεξαν, κάνοντας την παραπάνω άσκηση.Εικόνα 5
Εικόνα 5

Στην επόμενη δραστηριότητα τα παιδιά μπορούν να μάθουν την ώρα.Εικόνα 6
Εικόνα 6

Συνεχίζοντας, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από παιχνίδια όπως την κρεμάλα, που βλέπουμε παραπάνω.Εικόνα 7
Εικόνα 7

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα στο πρόγραμμα τα παιδιά να συνθέσουν το δικό τους κείμενο. Παραπάνω βλέπουμε τις οδηγίες που δίνονται στα παιδιά για να καταφέρουν να φτάσουν στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Screen-by-Screen περιγραφή: Λέρμα Κατερίνα
ediammelink.gif