ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ


margarita1.jpg
Πρόσοψη λογισμικού

Το λογισμικό «Μαργαρίτα 1» αφορά τη διδασκαλία της Γλώσσας σε επίπεδο πρώτης Δημοτικού των ομογενών που επιθυμούν να κατακτήσουν βασικά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας . Αυτό δεν σημαίνει ότι το παρόν λογισμικό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της Γλώσσας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή γονέα, με αντικείμενο την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Το περιεχόμενό του είναι επιστημονικά έγκυρο. Το λογισμικό είναι χωρισμένο σε εννέα διδακτικές ενότητες και αυτές είναι οι εξής:

 • Καλημέρα,

 • Γεια σου,

 • Σχολείο,

 • Το κρυφτό,

 • Ζωολογικός κήπος,

 • Το πάρτι,

 • Ρούχα,

 • Η μέρα και

 • Παίζουμε

Αποτελούν εννέα διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα με τα οποία θα καταπιαστούν τα παιδιά. Η κάθε ενότητα περιέχει πέντε ειδών δραστηριότητες και αυτές είναι:

 • το κείμενο,

 • το λεξιλόγιο,

 • οι ασκήσεις,

 • το παιχνίδι και

 • το τεστ

Τα παιδιά μπορούν να ακούσουν σε ηχογραφημένη αφήγηση το κείμενο και κατόπιν να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες και τις ασκήσεις που προτείνει το λογισμικό για κάθε αντικείμενο. Επίσης, το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά να δουν το λεξιλόγιο κάθε ενότητας ολοκληρωμένο και να το μάθουν. Για κάθε σωστή απάντηση υπάρχει επιβράβευση, γεγονός που ενθαρρύνει το παιδί να συνεχίσει. Τέλος, υπάρχουν πολλές εικόνες, κίνηση και αφήγηση, χαρακτηριστικά κατάλληλα και ελκυστικά για την ηλικία στην οποία απευθύνεται το λογισμικό.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό κάντε κλικ εδώ.

Υπεύθυνος:

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολοτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) - www.uoc.gr/diaspora

 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Δαμανάκης

Περιγραφή: Λέρμα Κατερίνα


Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι

Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι

Screen-by-Screen περιγραφή του λογισμικού "Μαργαρίτα 1":


Εικόνα 1
Εικόνα 1


Παραπάνω παρατηρούμε την πρώτη εικόνα που εμφανίζεται ανοίγοντας το πρόγραμμα. Είναι η εικόνα με τα περιεχόμενα και τα επιμέρους κεφάλαια κάθε ενότητας. Πρώτα το παιδί καλείται να επιλέξει την ενότητα με την οποία θέλει να ασχοληθεί και κατόπιν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής του γνωστικού αντικειμένου.


Εικόνα 2
Εικόνα 2

Αν επιλέξουμε, για παράδειγμα, την ενότητα «καλημέρα», παραπάνω είναι η εικόνα που ανοίγει για την ανάγνωση του κειμένου. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις ενότητες. Το κείμενο μπορεί να διαβαστεί είτε από το ίδιο το παιδί, είτε να το ακούσει ηχογραφημένο πατώντας πάνω στη μελισσούλα.


Εικόνα 3
Εικόνα 3

Προχωρώντας στο επόμενο γνωστικό αντικείμενο που είναι το λεξιλόγιο του κεφαλαίου, συναντούμε την παραπάνω εικόνα που μας δείχνει τις λέξεις του κεφαλαίου.

Εικόνα 4
Εικόνα 4

Με τον ίδιο τρόπο προχωρούμε στις ασκήσεις του κεφαλαίου. Ολοκληρώνοντας το παιδί, επιλέγει τη δυνατότητα «εντάξει» και είτε επιβραβεύεται αν όλα είναι σωστά είτε του ζητείται να προσπαθήσει ξανά.


Εικόνα 5
Εικόνα 5


Το επόμενο γνωστικό αντικείμενο λέγεται «παιχνίδι» και αποτελεί μια εξάσκηση σε ότι έμαθε το παιδί.


Εικόνα 6
Εικόνα 6


Τέλος, υπάρχει το γνωστικό αντικείμενο «τεστ», που παρατηρούμε στην παραπάνω εικόνα, το οποίο λειτουργεί σαν μια ανακεφαλαίωση των όσων έμαθε το παιδί.

Screen-by-Screen περιγραφή: Λέρμα Κατερίνα

ediammelink.gif