Γλώσσα Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
_λογισμικού.jpg
Πρόσοψη λογισμικού
Το λογισμικό που ακολουθεί αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας στις τάξεις της Ε και ΣΤ Δημοτικού. Είναι επιστημονικά έγκυρο και συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ). Ως προς το περιεχόμενό του, είναι προσαρμοσμένο τόσο σε γλωσσικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο δυσκολίας, στην ηλικία που απευθύνεται. Η οργάνωσή του είναι σπονδυλωτή, σε ενότητες. Κάθε ενότητα πραγματεύεται ένα διαφορετικό αντικείμενο εκμάθησης.

Είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, καθώς τα παιδιά έχουν τα δυνατότητα να δημιουργήσουν από μόνα τους ιστορίες και κόμικς . Παρέχονται σε κάθε ενότητα σαφείς οδηγίες τόσο σε γραπτή μορφή όσο και ηχογραφημένες, που κατευθύνουν σωστά το παιδί.

Η διδασκαλία μπορεί να γίνει είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα αναγνώρισης και διόρθωσης του λάθους από το παιδί, καθώς επίσης και η αιτιολόγηση γραμματικών φαινομένων όταν δοθεί η σωστή απάντηση. Τέλος, η ύπαρξη εικόνων, χρωμάτων και ηχητικών στοιχείων, καθιστά το λογισμικό ευχάριστο και ελκυστικό για τα παιδιά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για να το κατεβάσετε κάνοντας κλίκ εδώ.
Ακόμα μπορείτε να επισκεφτείτε το πρόγραμμα online χωρίς να χρειαστεί να το κατεβάσετε, εδώ.Υπεύθυνος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Περιγραφή: Λέρμα Κατερίνα

Συντελεστές
Συντελεστές
Ομάδα Υποστήριξης
Ομάδα Υποστήριξης


Screen-by-Screen περιγραφή του λογισμικού <<Γλώσσα Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού>>:


Για να τρέξεις το λογισμικό, χωρίς να χρειαστεί να το εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου, κάνε ένα αριστερό κλικ στην λέξη <<εδώ>> (βλ. εικόνα 1)

Εικόνα 1
Εικόνα 1

Με την έναρξη του λογισμικού, ζητείται από τον μαθητή να συμπληρώσει το όνομά του στο αντίστοιχο πλαίσιο «Γράψε το όνομά σου» (βλ. εικόνα 2).

Συνεχίζεις με ένα αριστερό κλικ δεξιά στο <<οκ>>

Με την ολοκλήρωση αυτού του βήματος, φτάνουμε στην αρχική σελίδα του λογισμικού.

Εικόνα 2
Εικόνα 2

Η αρχική σελίδα του λογισμικού έχει 4 (τέσσερις) επιλογές (βλ. εικόνα 3)
 • Εκδήλωση στα Χανιά,
 • Περιβάλλον και Τοπίο,
 • Στο Λούνα παρκ και
 • Λέξεις και φαντασία.

Έχουμε επίσης και τις επιλογές (βλ. εικόνα 3):
 • «Συντελεστές», όπου πατώντας στο εικονίδιο κάτω αριστερά με την ένδειξη «i» μπορούμε να δούμε ποιοι έχουν συμβάλει στην δημιουργία του λογισμικού και την επιλογή
 • «Έξοδος», κάτω δεξιά, επιλέγοντάς την βγαίνουμε από το λογισμικό.

Εικόνα 3
Εικόνα 3


Επιλέγουμε την ενότητα <<Εκδήλωση στα Χανιά>> κάνοντας ένα αριστερό κλικ πάνω στο αντίστοιχο συννεφάκι.Εκδήλωση στα Χανιά

Στην ενότητα <<Εκδήλωση στα Χανιά>>:
 • Κύριος στόχος είναι η διάκριση και χρήση διάφορων ειδών του λόγου και τύπων κειμένων.
  • Λεκτικές πράξεις και περιστάσεις επικοινωνίας
  • Επίπεδα ύφους

 • Λειτουργική στόχοι είναι:
  • Πρακτική συνειδητοποίηση του πλαισιωμένου λόγου.
  • Τι κάνουμε με τα λόγια (ζητάμε, δίνουμε εντολές, περιγράφουμε, διηγούμαστε, δίνουμε οδηγίες, δικαιολογούμε, εκφράζουμε συναισθήματα).
  • Φραστικές επιλογές και επίπεδα ύφους.
  • Παιχνίδια φραστικών επιλογών και συσχέτιση με το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. • Διαθεματικοί στόχοι (αισθητοποίηση βασικών εννοιών)
  • δομή κειμενική
   • χώρος/χρόνος κτλ.
  • αλληλεξάρτηση
  • ομοιότητα/διαφορά

Υποενότητες είναι (βλ. εικόνα 4):
 • Να δημιουργήσουμε ένα ημερολόγιο,
 • Να καλέσουμε τους φίλους μας από την Ευρώπη,
 • Να δώσουμε οδηγίες στους φίλους μας,
 • Να παίξουμε ένα παιχνίδι γνωριμίας,
 • Να στείλουμε ανακοίνωση,
 • Να ετοιμάσουμε τα φαγητά και
 • Να δούμε την εφημερίδα.

Εικόνα 4
Εικόνα 4


Περιβάλλον και τοπίο


Στην ενότητα <<Περιβάλλον και τοπίο>>:
 • Κύριος στόχος είναι η δομή και η δόμηση κειμένων.

 • Λειτουργικοί στόχοι είναι:
(Παρουσιάζονται αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα)
 • Ρόλος των παραγράφων στη «δόμηση» νοημάτων.
 • Νοηματικές σχέσεις των παραγράφων (συνεκτικότητα κειμένου).
  • Σύνδεση παραγράφων
 • Λεξικογραμματικά στοιχεία
 • Δημιουργία νέων νοημάτων/εικόνων με μεταβολές σε δεδομένες φράσεις.

 • Διαθεματικοί στόχοι (αισθητοποίηση βασικών εννοιών)
 • δομή σημασιολογική
 • αλληλεξάρτηση
 • χώρος/χρόνος
 • αλληλεξάρτηση

Υποενότητες είναι (βλ. εικόνα 5):
 • Η Ακακία και η Γλυσίνια,
 • Ο κύριος Λάζαρος,
 • Ταξιδεύω,
 • Η Κωπαΐδα,
 • Άργησε πάλι και
 • Το χαμόγελο.
Εικόνα 5
Εικόνα 5


Στο Λούνα παρκ


Στην ενότητα <<Στο Λούνα παρκ>>:
 • Κύριος στόχος είναι η πρακτική συνειδητοποίηση της μορφολογικής και της συντακτικής δομής.
  • Σχέση λέξης - κειμένου και αποτελέσματος επικοινωνίας
  • Πρακτική διάκριση ποιού ενεργείας

 • Λειτουργικοί στόχοι είναι:
  • Αναγνώριση των δομικών και γραμματικών στοιχείων της νεοελληνικής γλώσσας στον προτασιακό και κειμενικό λόγο.
  • Παιχνίδια δομής στους τομείς της κλίσης και του λεξιλογίου.
  • Σχέση περίστασης / φραστικών επιλογών.
  • Αναγνώριση μορφοσυντακτικών φαινομένων.
  • Διεύρυνση του λεξιλογίου.

 • Διαθεματικοί στόχοι (αισθητοποίηση βασικών εννοιών)
 • δομή μορφολογική
 • δομή κειμενική
 • πλαίσιο επικοινωνίας
 • αλληλεξάρτηση
 • ομοιότητα/διαφορά

Υποενότητες είναι (βλ. εικόνα 6):
 • Το παλάτι,
 • Ο λεξοποιητής,
 • Ο κος Πατάτας,
 • Ο Σαπουνόφουσκας,
 • Διαφημιστική πινακίδα,
 • Το τρενάκι της περιπέτειας και
 • Η σκοποβολή.

Εικόνα 6
Εικόνα 6

Λέξεις και φαντασία


Στην ενότητα <<Λέξεις και φαντασία>>:
 • Κύριος στόχος είναι η φραστικές επιλογές και δημιουργικό γράψιμο

 • Λειτουργικοί στόχοι είναι:
  • Δημιουργία νέων νοημάτων/εικόνων με μεταβολές σε δεδομένες λέξεις ή φράσεις (καθημερινού ή λογοτεχνικού λόγου).
  • Αξιολόγηση των νέων νοημάτων
  • Διαπίστωση του κατανοητού, του μη κατανοητού, του περίεργου, του χιουμοριστικού, του ασυνήθιστου, του πρωτότυπου, του ποιητικού κτλ.
  • Υπερρεαλιστικά παιχνίδια.
  • Οριζόντια επέκταση των θεμάτων και θεώρησή τους από άλλες οπτικές γωνίες.

 • Διαθεματικοί στόχοι (αισθητοποίηση βασικών εννοιών)
 • δομή
 • αλληλεξάρτηση

Υποενότητες είναι (βλ. εικόνα 7):
 • Ο ήλιος ο ηλιάτορας,
 • Τα νησιά του Αιγαίου και
 • Το ξύλινο ανθρωπάκι.

Εικόνα 7
Εικόνα 7


Screen-by-Screen περιγραφή: Κωνσταντίνος Τσιούκας