ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΙΣΤΟΡΙΟΔΡΟΜΙΕΣ"

ISTORIODROMIES.png
Πρόσοψη λογισμικού

Το λογισμικό ΙΣΤΟΡΙΟΔΡΟΜΙΕΣ απευθύνεται σε ομογενείς μαθητές του δημοτικού που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και ιστορία. Συγκεκριμένα, εκτός από αυτά συμπεριλαμβάνει αξιοθέατα για κάθε γωνιά του ελληνικού τόπου καθώς και πληροφορίες για την γεωμορφολογία και την οικονομία τους με πρόσθετο φωτογραφικό υλικό. Το παρών λογισμικό περιλαμβάνει δέκα ενότητες:

 • Προϊστορικά Χρόνια
 • Αρχαία Χρόνια
 • Ρωμαϊκά Χρόνια
 • Βυζαντινά Χρόνια
 • Σύγχρονα Χρόνια
 • Γεωμορφολογία
 • Οικονομία
 • Αξιοθέατα
 • Φωτογραφίες
 • Δραστηριότητες

Οι παραπάνω ενότητες ανταποκρίνονται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Λεξιλόγιο
 • Σημειωματάριο Τσέπης
 • Άλμπουμ
 • Τεστ

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο λογισμικό δίνει την δυνατότητα για αντιγραφή δεδομένων στον μαθητή και περιλαμβάνει την μέθοδο της επιβράβευσης μέσω των κουπονιών. Όλα τα παραπάνω σαφώς εμπλουτίζονται με ηχογραφημένα κείμενα και ηχητικά εφέ όπου χρειάζεται. Έτσι το λογισμικό αποτελεί ένα ευχάριστο και εύχρηστο εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό κάντε κλικ εδώ.


Υπεύθυνος:
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολοτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) - www.uoc.gr/diaspora
 • Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Δαμανάκης

Περιγραφή: Ψαραδέλλη Ευγενία

Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι


Screen-by-Screen περιγραφή λογισμικού:


Περιγραφή του λογισμικού ‘’Ιστοριοδρομίες’’

Φτάνοντας στην αρχική σελίδα του εκπαιδευτικού λογισμικού αντικρίζουμε την εξής φωτογραφία

eikona_1.jpg
Εικόνα 1

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας

eikona_2.jpg
Εικόνα 2

Όπως προαναφέρθηκε στο λογισμικό διακρίνονται οι εξής ενότητες:
 1. Προϊστορικά χρόνια
 2. Αρχαία χρόνια
 3. Ρωμαϊκά χρόνια
 4. Βυζαντινά χρόνια
 5. Σύγχρονα χρόνια
 6. Γεωμορφολογία
 7. Οικονομία
 8. Αξιοθέατα
 9. Φωτογραφίες
 10. Δραστηριότητες

eikona_3.jpg
Εικόνα 3

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας επιθυμεί και να αντικρίσει πληροφορίες και εικόνες για οποιαδήποτε περίοδο ή κατηγορία επιλέξει από τις παραπάνω ενότητες. Για παράδειγμα, αν κάποιος επιθυμεί να λάβει πληροφορίες για τα προϊστορικά χρόνια στη Θεσσαλία, επιλέγει το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας στον χάρτη και στη συνέχεια πατάει πάνω στο εικονίδιο που αντιστοιχεί στα προϊστορικά χρόνια.

eikona_4.jpg
Εικόνα 4

Ή αν επιθυμεί να δει τα αξιοθέατα της Πελοποννήσου επιλέγει το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου και στη συνέχεια επιλέγει και το εικονίδιο που αντιστοιχεί στα αξιοθέατα.

eikona_5.jpg
Εικόνα 5

Επίσης, ο μαθητής μεταφέροντας τον κέρσορα σε κάθε φωτογραφία κάθε ενότητας μαθαίνει ποιο αξιοθέατο, αντικείμενο ή πρόσωπο είναι αυτό που βλέπει. Π.χ.
eikona_6.jpg
Εικόνα 6

Παράλληλα για κάθε περιοχή υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:
 1. Λεξιλόγιο
 2. Σημειωματάριο τσέπης
 3. Άλμπουμ
 4. Τεστ
Ειδικότερα, στη δυνατότητα του λεξιλογίου ο μαθητής μπορεί να μάθει συγκεκριμένο λεξιλόγιο σχετικό με τις διάφορες εποχές της Ελλάδας και τα χαρακτηριστικά τους.

eikona_7.jpg
Εικόνα 7

Στο σημειωματάριο τσέπης παρέχεται η δυνατότητα μίας μικρής ανακεφαλαίωσης επιγραμματικά των όσων ο αναγνώστης διάβασε και είδε για μία συγκεκριμένη περιοχή.

eikona_8.jpg
Εικόνα 8

Συνεχίζοντας, στο άλμπουμ ο αναγνώστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του άλμπουμ που θα αποτελείται από φωτογραφίες που βρίσκει κανείς μέσα στο λογισμικό. Αυτές μπορεί ακόμη και να τις εκτυπώσει ή να τις στείλει όπου επιθυμεί.

eikona_9.jpg
Εικόνα 9

Ακόμη, υπάρχουν και τα τεστ στα οποία οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δοκιμάζονται στα όσα αφομοίωσαν κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στις Ιστοριοδρομίες.

eikona_10.jpg
Εικόνα 10

Τέλος, κάθε αναγνώστης ανάλογα με τα κουπόνια που θα συλλέξει από τις επιτυχείς δραστηριότητές του, μπορεί να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε παιχνίδια όπως η κρεμάλα, η τρίλιζα ή κάρτες με περιεχόμενο πάντα σχετικό με το λογισμικό.

eikona_11.jpg
Εικόνα 11
Screen-by-Screen περιγραφή: Ψαραδέλλη Ευγενία