ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΚΑΙ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
glwssa.jpg
Πρόσοψη λογισμικού


Το εν λόγω λογισμικό προσεγγίζει το μάθημα της Γλώσσας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αφού αφήνει στην άκρη τη δομή της παραδοσιακής διδασκαλίας. Όμορφες, ζωντανές εικόνες, παραμύθια, κόμικς, παιχνίδια, ευχάριστες ασκήσεις είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που το συνθέτουν, παίρνοντας τη θέση της μονολεκτικής διδασκαλίας.

Είναι κατάλληλα δομημένο για παιδιά της Γ’ και Δ’ Δημοτικού, καθώς είναι εύκολο στη χρήση του αφού υπάρχουν σαφείς γραπτές και ηχογραφημένες οδηγίες και ανταποκρίνεται στις γνώσεις τους, χωρίς να γίνεται κουραστικό.Το περιεχόμενό του είναι δομημένο σε έξι ενότητες. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο, αφού ο εκπαιδευτικός είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και σαν εργασία για το σπίτι, εφ’ όσον αυτό καθίσταται δυνατό.

Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους μέσω των ανθρωπιστικών αξιών που προβάλλονται. Συμπληρωματικά, το περιεχόμενό του ακολουθεί τους κανονισμούς του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ).

Μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό εδώ.

Ακόμα μπορείτε να επισκευτείτε το πρόγραμμα online χωρίς να χρειαστεί να το κατεβάσετε, εδώ.

Υπεύθυνος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περιγραφή: Κόντσα ΑλεξάνδραΣυντελεστές
Συντελεστές


Ομάδα Υποστήριξης
Ομάδα Υποστήριξης


Screen-by-Screen περιγραφή λογισμικού "Γλώσσα Γ' και Δ' Δημοτικού":


Στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται μία καρτέλα όπου μας ζητείται να γράψουμε το όνομά μας στο πλαίσιο με την εντολή «Γράψε το όνομά σου». Έπειτα κάνουμε κλικ στο κουμπί «v». Με αυτόν τον τρόπο μας επιτρέπεται η είσοδος και αρχίζει η περιήγησή μας στο παρόν λογισμικό. Την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε το πρόγραμμα, δε χρειάζεται να γράψουμε το όνομά μας ξανά καθώς αυτό έχει ήδη αποθηκευτεί.


Εικόνα 1 - Είσοδος
Εικόνα 1 - Είσοδος

Εφ’ όσον μας έχει επιτραπεί η είσοδος, βρισκόμαστε στη βασική σελίδα, απ’ όπου έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε όποια δραστηριότητα επιθυμούμε και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

 • Γνωρίζοντας τη χώρα μου

 • Εργασία

 • Παιχνίδια του κόσμου

 • Ιστορία της γραφής

 • Το εργαστήρι μου

 • Ασκήσεις

Συμπληρωματικά , στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκονται οι επιλογές:
 • «Συντελεστές», όπου πατώντας το γράμμα «i», εμφανίζονται τα ονόματα των δημιουργών του παρόντος λογισμικού.

 • Πατώντας το σκίτσο με την υδρόγειο σφαίρα, εμφανίζονται οι προτεινόμενες σελίδες για το μάθημα της Γλώσσας Γ’ και Δ’ Δημοτικού.

Στο κάτω αριστερό μέρος εάν πατήσουμε το σκίτσο με την πόρτα μπορούμε να εξέλθουμε από το λογισμικό.
Εικόνα 2 - Αρχική Σελίδα
Εικόνα 2 - Αρχική Σελίδα


Για να επιλέξουμε την πρώτη ενότητα κάνουμε κλικ πάνω στην εικόνα «Γνωρίζοντας τη χώρα μου».

 • Κύριος στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές σημαντικές πόλεις της αρχαιότητας και του σήμερα. Καθώς και:

 1. Να έρθουν σε επαφή με την ιστορία αυτών των πόλεων

 2. Να μάθουν για ποιους λόγους έχουν διακριθεί

Οι πόλεις είναι οι ακόλουθες:

 • Αλεξανδρούπολη

 • Θεσσαλονίκη

 • Βόλος

 • Όλυμπος

 • Ζαγοροχώρια

 • Αθήνα

 • Ζάκυνθος

 • Πελοπόννησος

 • ΚρήτηΕικόνα 3 - "Γνωρίζοντας τη χώρα μου"
Εικόνα 3 - "Γνωρίζοντας τη χώρα μου"

 • Λειτουργικοί στόχοι:

 1. Εκμάθηση του αντίστοιχου λεξιλογίου που αναφέρεται σε κάθε πόλη

 2. Παιχνίδια με αναγραμματισμούς ώστε να βρεθεί η σωστή λέξη.

 • Διαθεματικοί στόχοι:

 1. Εκμάθηση ιστορικών προσωπικοτήτων

 2. Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις
Εικόνα 4 - "Γνωρίζοντας την χώρα μου" - Κρήτη
Εικόνα 4 - "Γνωρίζοντας την χώρα μου" - Κρήτη

Στην ενότητα «Εργασία» υπάρχουν οι εξής υποενότητες:

 • Μετεωρολόγος

 • Εργασιακό δέντρο

 • Αφίσα

 • Μαγικές εικόνες

 • Εργασία και γυναίκα

 • Χρυσός οδηγός

 • Παραμύθι του παππού

 • Κρυπτόλεξο

 • Παιδική εργασία

Κάθε μία από αυτές τις υποενότητες περιέχει ευχάριστες ασκήσεις ποικίλου περιεχομένου όπως η ανεξαρτοποίηση της γυναίκας, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, παραμύθια κ.α.Εικόνα 5 - Εργασία
Εικόνα 5 - Εργασία


Στην ενότητα «Παιχνίδια του κόσμου»:

 • Ευρίσκονται τρία παιχνίδια

 • Τα πεντόβολα

 • Οι πάνινες κούκλες

 • Οι παπουτσωμένες καρέκλες


Εικόνα 6 - "Παιχνιδια του κόσμου"
Εικόνα 6 - "Παιχνιδια του κόσμου"

Επιλέγοντας όποιο παιχνίδι επιθυμούμε εμφανίζονται οι οδηγίες τους για το πώς παίζονται. Επιπροσθέτως συντελείται η εκμάθηση κάποιων συγκεκριμένων ρημάτων.


Εικόνα 7 - "Παιχνίδια του κόσμου"
Εικόνα 7 - "Παιχνίδια του κόσμου"

Εικόνα 8 - "Η πάνινη κούκλα"
Εικόνα 8 - "Η πάνινη κούκλα"


Στην ενότητα «Ιστορία της γραφής» υπάρχουν οι εξής υποενότητες:

 1. Γαλλία

 2. Ελληνικό αλφάβητο

 3. Φοινίκη

 4. Αίγυπτος

 5. Κρήτη

 6. Τα υλικά της γραφής

Οι μαθητές μέσω αυτής της ευχάριστης ξενάγησης μαθαίνουν από πού ξεκίνησε η γραφή, για ποιους λόγους χρειάστηκε να γράψει ο άνθρωπος καθώς και να γνωρίσει από πού προήλθε το ελληνικό αλφάβητο. Επίσης γίνεται λόγος και για τα γραφικά υλικά που χρησιμοποιούσε ο κάθε λαός στην αρχαιότητα. Σε κάθε ενότητα υπάρχουν αντίστοιχες ασκήσεις λεξιλογίου και απομνημόνευσης όσων διδάχτηκαν.Εικόνα 9 - "Ιστορία της γραφής"
Εικόνα 9 - "Ιστορία της γραφής"

Στην ενότητα «Το εργαστήρι μου» συναντούμε τις ακόλουθες ενότητες:

 • Κάρτα

 • Σύνθεση

 • Πρόσκληση

 • Ημερολόγιο

 • Κόμικ

Τα παιδιά μέσω των ευχάριστων και δημιουργικών δραστηριοτήτων σε αυτή την ενότητα ουσιαστικά μαθαίνουν τους τρόπους για να συνθέσει κανείς ένα σωστό κείμενο για κάθε περίσταση.


Εικόνα 10 - "Το εργαστήρι μου"
Εικόνα 10 - "Το εργαστήρι μου"

Στην τελευταία ενότητα «Ασκήσεις» ζητείται να γραφεί ένας κωδικός από το δάσκαλο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει λέξεις, αριθμούς ή ότι άλλο επιθυμεί. Δεν απαιτείται συγκεκριμένος κωδικός. (βλ. εικόνα 11)


Εικόνα 11 - Κωδικός για ασκήσεις
Εικόνα 11 - Κωδικός για ασκήσεις

Στην παρούσα ενότητα υπάρχουν 9 υποενότητες:

 • Ιστορία

 • Φτιάχνω προτάσεις

 • Κρυπτόλεξο

 • Παιχνίδι με τις λέξεις

 • Αντιστοίχηση

 • Συμπλήρωση κενών

 • Ακροστιχίδα

 • Αλλάζοντας την πρόταση

 • Αλλάζοντας τις λέξεις

Εικόνα 12 - "Ασκήσεις"
Εικόνα 12 - "Ασκήσεις"

Οι ασκήσεις της συγκεκριμένης ενότητας δίνουν έμφαση στο λεξιλόγιο και τη σύνθεση κειμένου.Screen-by-Screen περιγραφή: Κόντσα Αλεξάνδρα