ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΒΗΜΑΤΑ προς το ΚΕΙΜΕΝΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσοψη λογισμικού
Πρόσοψη λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΒΗΜΑΤΑ προς το ΚΕΙΜΕΝΟ» απευθύνεται σε προχωρημένους μαθητές, της τετάρτης και της πέμπτης τάξης και στοχεύει στην κατανόηση και τη συγγραφή κειμένων από τους μαθητές, όπως είναι το άρθρο, η επιστολή και το αποδεικτικό δοκίμιο.

Το παρόν λογισμικό χωρίζεται σε τέσσερις διδακτικές ενότητες και αυτές είναι οι εξής:

 • Κατανοώ παραγράφους

 • Κατανοώ κείμενα

 • Γράφω παραγράφους

 • Γράφω κείμενα

Οι παραπάνω ενότητες απαρτίζονται από δραστηριότητες οι οποίες είναι οι εξής:

 • Μαθαίνω να κατανοώ παραγράφους

 • Διαβάζω και κατανοώ παραγράφους

 • Μαθαίνω να κατανοώ κείμενα

 • Διαβάζω και κατανοώ κείμενα

 • Νέο κείμενο

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Βήματα προς το Κείμενο» βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και συγγραφής επιχειρηματολογικών κειμένων. Ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να προσθέτει δικά του κείμενα ή παραγράφους για να ασκηθεί ο μαθητής στην κατανόηση ή παραγωγή επιχειρηματολογικών κειμένων. Επίσης, το εκπαιδευτικό λογισμικό υποστηρίζει εξατομικευμένα το μαθητή να εκτελέσει τις απαραίτητες δραστηριότητες για να κατανοήσει ή να συνθέσει το κείμενο που του έχει ανατεθεί από τον εκπαιδευτικό.

Περιγραφή: Μπαλτζίδου Ανθή


Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι

Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι

Screen-by-Screen περιγραφή λογισμικού:


Περιγραφή λογισμικού «Βήματα προς το Κείμενο»Εικόνα 1
Εικόνα 1


Στο ξεκίνημα του λογισμικού εμφανίζεται η παραπάνω εικόνα.Εικόνα 2
Εικόνα 2


Ο μαθητής που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα πρέπει να εισάγει το όνομά του στο αριστερό τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια να επιλέξει το πλαίσιο «Εντάξει» για να μεταβεί στο κεντρικό μενού επιλογών. Τις επόμενες φορές που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, θα επιλέξει απλώς το όνομά του από το δεξιό μέρος της οθόνης και έπειτα θα επιλέξει το πλαίσιο «Συνέχεια».Εικόνα 3
Εικόνα 3


Η παραπάνω εικόνα αποτελεί το κεντρικό μενού επιλογών του λογισμικού, από όπου ο μαθητής μπορεί να μεταβεί στις ενότητες:

 • Κατανοώ παραγράφους,

 • Κατανοώ κείμενα,

 • Γράφω παραγράφους,

Γράφω κείμενα.Εικόνα 4
Εικόνα 4


Από την ενότητα Κατανόηση παραγράφων ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τα εξής τμήματα:

 • Μαθαίνω να κατανοώ παραγράφους,

Διαβάζω και κατανοώ παραγράφους.


Εικόνα 5
Εικόνα 5

Στην επιλογή Μαθαίνω και κατανοώ παραγράφους ο μαθητής μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τη μάθηση και την κατανόηση παραγράφων, ενώ μπορεί να επιλέξει τα ενεργά σημεία, τα οποία είναι με πορτοκαλί χρώμα, και να μάθει τα δομικά στοιχεία της παραγράφου και τον τρόπο ανάπτυξής της.Εικόνα 6
Εικόνα 6

Από την επιλογή Διαβάζω και κατανοώ παραγράφους ο μαθητής βλέπει στην οθόνη του πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο κατανόησης μιας παραγράφου με τη βοήθεια των δομικών της στοιχείων και του τρόπου ανάπτυξής της.Εικόνα 7
Εικόνα 7


Πατώντας στο βελάκι της προηγούμενης εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη η πάνω εικόνα. Ο μαθητής επιλέγει από κατάλογο 13 επιλογών την παράγραφο με την οποία επιθυμεί να ασχοληθεί. Στη συνέχεια αφού την διαβάσει ή την ακούσει πρέπει να επιλέξει ένα ένα τα βήματα που τον καθοδηγούν στη διαδικασία της κατανόησης της παραγράφου.Εικόνα 8
Εικόνα 8

Από το κεντρικό μενού επιλογών ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενότητα Κατανόηση κειμένων που έχει τα εξής τμήματα:

 • Μαθαίνω να κατανοώ κείμενα,


Διαβάζω και κατανοώ κείμενα.Εικόνα 9
Εικόνα 9

Πατώντας στο τμήμα Μαθαίνω και κατανοώ κείμενα ο μαθητής εισάγεται στα κειμενικά είδη μέσω ενός εισαγωγικού μηνύματος.


Εικόνα 10
Εικόνα 10


Πατώντας στο βελάκι της προηγούμενης εικόνας ο μαθητής μπορεί να λάβει διευκρινήσεις σχετικά με τα βασικά κειμενικά είδη:

 • Τα αφηγηματικά,

 • Τα περιγραφικά,

 • Τα πληροφοριακά,


Τα επιχειρηματολογικα.Εικόνα 11
Εικόνα 11


Από την επιλογή Διαβάζω και κατανοώ κείμενα υπενθυμίζεται στο μαθητή όσα έχει μάθει μέχρι τώρα και εισάγεται με μια μικρή περιγραφή στον τρόπο κατανόησης επιχειρηματολογικού κειμένου.


Εικόνα 12
Εικόνα 12


Πατώντας στο βελάκι της προηγούμενης εικόνας ή στην ενεργή περιοχή της λέξης «διαδικασίες» ο μαθητής μπορεί να διαλέξει ένα κείμενο από κατάλογο 11 επιλογών που εμφανίζεται στην οθόνη και να εξασκηθεί πάνω σε αυτό.


Εικόνα 13
Εικόνα 13

Από το κεντρικό μενού ενοτήτων ο μαθητής μπορεί να εισέλθει στην ενότητα Γράφω παραγράφους, στην οποία μπορεί να πατήσει το πλαίσιο «Νέο Κείμενο» αν θέλει να γράψει μια νέα παράγραφο ή να επιλέξει ένα παλαιότερο για να συνεχίσει τη συγγραφή του.


Εικόνα 14
Εικόνα 14


Με όμοιο τρόπο, από το κεντρικό μενού ενοτήτων ο μαθητής μπορεί να εισέλθει στην ενότητα Γράφω κείμενα, στην οποία μπορεί να πατήσει το πλαίσιο «Νέο Κείμενο» αν θέλει να γράψει ένα νέο κείμενο ή να επιλέξει ένα παλαιότερο για να συνεχίσει τη συγγραφή του.


Screen-by-Screen περιγραφή: Μπαλτζίδου Ανθή