ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΑΛΦΑΒΗΤΟΧΩΡΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

alfavitoxwra.png
Πρόσοψη λογισμικού

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «ΑΛΦΑΒΗΤΟΧΩΡΑ» απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας που θέλουν να μάθουν την ελληνική ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα.
Απαρτίζεται από 20 δραστηριότητες οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα στα παιδία να κατανοήσουν και να εξασκηθούν πάνω σε:

 • Τρόπος γραφής των γραμμάτων της αλφαβήτας
 • Αντιστοίχιση κεφαλαίων - πεζών γραμμάτων
 • Αντιστοίχιση εικόνας με την κατάλληλη λέξη που την αποδίδει
 • Σημείωση κατάλληλης συλλαβής ή σωστού γράμματος για να συμπληρωθεί σωστά η λέξη που αποδίδει η εικόνα
 • Κατανόηση της έννοιας του μεγάλου και του μικρού
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • Περιγραφή προσώπου
 • Αναγνώριση σχημάτων- χρωμάτων, μουσικών οργάνων, ζώων
 • Τραγούδια όπου το περιεχόμενό τους σχετίζεται με την απομνημόνευση της αλφαβήτας
 • Ζωγραφική

Η «ΑΛΦΑΒΗΤΟΧΩΡΑ» είναι αποτέλεσμα μιας δημιουργικής και πρωτότυπης δουλειάς, που έχει ως βασικό στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα γράμματα και τους φθόγγους της ελληνικής γλώσσας, την κατανόηση της συλλαβικής της δομής, καθώς και των εμπλουτισμό του λεξιλογίου των παιδιών με τρόπο διασκεδαστικό και ευχάριστο.

Για να κατεβάσετε το λογισμικό κάντε κλικ εδώ.

Υπεύθυνοι:
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) - www.uoc.gr/diaspora
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Δαμανάκης

Περιγραφή: Μπαλτζίδου Ανθή
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι
Υπεύθυνοι


Screen-by-Screen περιγραφή του λογισμικού "Αλφαβητοχώρα":


Εικόνα 1
Εικόνα 1

Στο ξεκίνημα του λογισμικού ο χρήστης συναντά την παραπάνω εικόνα. Για να συνεχίσει στο επόμενο βήμα, πρέπει να κάνει κλικ στην πόρτα.


Εικόνα 2
Εικόνα 2

Ο μαθητής που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα πρέπει να εισάγει το όνομά του στο αριστερό τμήμα της οθόνης και στη συνέχεια να κάνει κλικ στο βελάκι για να μεταβεί στο κεντρικό μενού επιλογών. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξαναχρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, θα επιλέξει απλώς το όνομά του από το δεξιό μέρος της οθόνης και έπειτα θα κάνει κλικ στο βελάκι.


Εικόνα 3
Εικόνα 3

Τόσο στην παραπάνω εικόνα όσο και στο κεντρικό μενού ενοτήτων, αλλά και στις δραστηριότητες εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η γραμμή εργαλείων. Με την ακόλουθη σειρά εμφανίζονται τα εικονίδια:
 • Βελάκι που οδηγεί στην προηγούμενη ενέργεια
 • Επιλογή μετατροπής σε κεφαλαία ή μικρά γράμματα
 • Ανανέωση δραστηριότητας
 • Δυνατότητα ανάπτυξης της λέξης που επεξεργαζόμαστε με την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο
 • Εκτύπωση
 • Επιστροφή στην πρώτη λέξη της δραστηριότητας
 • Αλλαγή της λέξης στη δραστηριότητα
 • Αποθήκευση λέξεων που επεξεργάστηκε ο μαθητής
 • Πόρτα που οδηγεί στην έξοδο


Εικόνα 4
Εικόνα 4

Η παραπάνω εικόνα αποτελεί το κεντρικό μενού επιλογών του λογισμικού, όπου υπάρχουν 20 ενεργές φιγούρες- δραστηριότητες. Πατώντας πάνω σε κάθε ενεργή φιγούρα ο μαθητής μεταβαίνει σε μία διαφορετική δραστηριότητα.

Εικόνα 5
Εικόνα 5

Πατώντας τη φιγούρα «Ο μικρός και ο μεγάλος Μάγος» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτή τη δραστηριότητα ζητείται από το μαθητή να διακρίνει ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το μεγάλο αντικείμενο ανάμεσα στα δύο που εμφανίζονται. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Εικόνα 6
Εικόνα 6
Πατώντας τη φιγούρα «Ο Μάγος με το ραβδί» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Σε αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να βρει τη σωστή συλλαβή από τις τέσσερις επιλογές που του δίνονται για να συμπληρώσει την λέξη που εικονίζεται. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Εικόνα 7
Εικόνα 7

Πατώντας τη φιγούρα «Ο Μάγος με το ψαλίδι» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Στη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής επιλέγει ένα γράμμα ή ένα δίψηφο σύμπλεγμα από το οποίο εμφανίζονται λέξεις και παρουσιάζονται με την αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, πατώντας το ψαλίδι που εμφανίζεται κάτω από την λέξη.

Πατώντας τη φιγούρα «Το βιβλίο» επιλέγει ένα γράμμα της αλφαβήτας και του εμφανίζεται ο τρόπος γραφής του στα μικρά και στα κεφαλαία. Κατά την επιλογή του γράμματος ακούγεται ο ήχος του αναγραφόμενου γράμματος (φωνολογική προσέγγιση).


Εικόνα 8
Εικόνα 8

Πατώντας τη φιγούρα «Το παράθυρο» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής τοποθετεί τα μήλα με τα γράμματα στον κουβά με τα αντίστοιχα γράμματα. Με την επιλογή του κάθε μήλου ακούγεται ο ήχος του αναγραφόμενου γράμματος (φωνολογική προσέγγιση), ενώ σε περίπτωση που τοποθετήσει ο μαθητής το μήλο σε λάθος κουβά αναπαράγεται αποκρουστικός ήχος.

Εικόνα 9
Εικόνα 9

Πατώντας τη φιγούρα «Το φλαμίνγκο» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα. Στη δραστηριότητα αυτή δίνονται εικόνες και ακούγεται μία ηχογραφημένη λέξη. Ο μαθητής πρέπει να επιλέξει είτε τον μάγο στα αριστερά της εικόνας, ο οποίος λέει «Ναι» στην αντιστοιχία ήχου και εικόνας, είτε τον μάγο στα δεξιά της εικόνας, ο οποίος λέει «Όχι» στην αντιστοιχία ήχου και εικόνας. Σε περίπτωση που ο μαθητής απαντήσει σωστά εμφανίζεται η λέξη στο πλαίσιο κάτω από το κάδρο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ακούγεται αποκρουστικός ήχος.


Εικόνα 10
Εικόνα 10

Πατώντας τη φιγούρα «Το κάδρο του μπαμπά» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα. Στη δραστηριότητα «Το κάδρο του μπαμπά» ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δώσει βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου του μπαμπά του πατώντας στα μαλλιά, τα μάτια και τη μύτη. Έπειτα, μπορεί ,πατώντας στις προτάσεις που αυτόματα εμφανίζονται δεξιά του κάδρου, να ακούσει την περιγραφή που έφτιαξε.

Η ίδια διαδικασία γίνεται όταν πατάει τη φιγούρα «Το κάδρο της μαμάς» καθώς και τη φιγούρα «Ο καθρέφτης».


Εικόνα 11
Εικόνα 11

Πατώντας τη φιγούρα «Ζωγραφική» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Στη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής καλείται να βάψει τον μάγο στα αριστερά με τα χρώματα στα δεξιά. Παράλληλα, εμφανίζονται προτάσεις που περιγράφουν τα χρώματα της ενδυμασίας και των χαρακτηριστικών του μάγου. Επιλέγοντας κάποιο χρώμα από τον κουβά ακούγεται ηχογραφημένα το όνομα του χρώματος, ενώ πατώντας στις προτάσεις στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης διαβάζονται οι προτάσεις.


Εικόνα 12
Εικόνα 12

Πατώντας τη φιγούρα «Το καζάνι του θησαυρού» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα εμφανίζεται το καζάνι με τα νομίσματα, καθώς και λέξεις από τις οποίες λείπουν το πρώτο γράμμα. Ο μαθητής πρέπει να μαζέψει όσα περισσότερα νομίσματα επιλέγοντας από τον πίνακα που βρίσκεται κάτω δεξιά της οθόνης, το κατάλληλο γράμμα ή δίψηφο σύμπλεγμα για να συμπληρώσει τη λέξη.


Εικόνα 13
Εικόνα 13


Πατώντας τη φιγούρα «Το γραμμόφωνο» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα. Στη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής ακούει από το γραμμόφωνο έναν ήχο και καλείται να διαβάσει τις λεζάντες των κάδρων και να πατήσει το αντίστοιχο κάδρο ώστε να εμφανιστεί η εικόνα. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Εικόνα 14
Εικόνα 14


Πατώντας τη φιγούρα «Η πόρτα» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής επιλέγει από το πάνω μέρος της οθόνης τα αντικείμενα που θέλει να βάλει στο δωμάτιό του. Αντίστοιχα, με την επιλογή του κάθε αντικειμένου, αυτό τοποθετείται στο δωμάτιο και στον πίνακα του τοίχου εμφανίζονται προτάσεις που περιγράφουν τα αντικείμενα του δωματίου. Πατώντας στην κάθε πρόταση γίνεται ακουστική αναπαραγωγή της.


Εικόνα 15
Εικόνα 15


Πατώντας τη φιγούρα «Η τούρτα» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.

Η παραπάνω δραστηριότητα αποτελεί ένα είδος κρεμάλας, όπου ο μαθητής πρέπει να σχηματίσει τη λέξη της εικόνας, επιλέγοντας γράμματα από το κάτω δεξιά κομμάτι της οθόνης. Σε περίπτωση που κάνει περισσότερα από έξι λάθη, η τούρτα εκτοξεύεται στο μάγο. Σε κάθε λανθασμένη επιλογή γράμματος ακούγεται αποκρουστικός ήχος, ενώ όταν ο μαθητής βρει τη λέξη αυτή αναπαράγεται ηχογραφημένη.


Εικόνα 16
Εικόνα 16

Πατώντας τη φιγούρα «Ο Μάγος με τις κάρτες» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Στην παραπάνω δραστηριότητα ο μαθητής καλείται να αντιστοιχίσει την εικόνα που βλέπει με τη σωστή λέξη. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Εικόνα 17
Εικόνα 17

Πατώντας τη φιγούρα «Γεωμετρικά σχήματα» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ο μαθητής χρειάζεται να βρει το συγκεκριμένο σχήμα που του ζητείται με γραπτή οδηγία. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Εικόνα 18
Εικόνα 18

Πατώντας τη φιγούρα «Το μουσικό κουτί» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα. Εδώ ο μαθητής ακούει τον ήχο ενός μουσικού οργάνου και καλείται να τον αντιστοιχίσει με το κατάλληλο κάδρο. Όταν δίνονται οι σωστές απαντήσεις από το μαθητή ακούγονται ηχογραφημένες οι λέξεις, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.

Αντίστοιχη διαδικασία γίνεται και στη φιγούρα «Το κουτί των ζώων», όπου σ’ αυτή την περίπτωση ο μαθητής ακούει ήχους ζώων.


Στη δραστηριότητα «Ο μουσικός» ο μαθητής επιλέγει μία από τις τέσσερις ομάδες γραμμάτων της αλφαβήτου που του εμφανίζονται. Έπειτα, εμφανίζεται στην οθόνη τραγούδι με τα γράμματα από την ομάδα που επιλέχθηκε και λειτουργεί ως παιχνίδι «καραόκε».

Εικόνα 19
Εικόνα 19

Πατώντας τη φιγούρα «Η Ξανθομαλλούσα» ο μαθητής μεταβαίνει στην παρακάτω εικόνα.
Στην παραπάνω δραστηριότητα εμφανίζεται «Η Ξανθομαλλούσα» κρατώντας ένα πίνακα όπου αναγράφεται λέξη από την οποία λείπει κάποιο γράμμα. Η λέξη αναπαριστάται με εικόνα στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, ενώ ο μαθητής χρειάζεται να επιλέξει το σωστό γράμμα από τον κατάλογο. Όταν ο μαθητής επιλέγει το σωστό γράμμα ακούγεται ηχογραφημένη η λέξη, ενώ σε περίπτωση λάθους ακούγεται αποτρεπτικός ήχος.


Screen-by-Screen περιγραφή: Μπαλτζίδου Ανθή